دی
۱۳۹۶
۲۶

باغ ویلای زیبا ۶۳۰ متری در قشلاق ملارد با ۱۳۰ متر بنا ، داخل مجموعه ویلاییبا نگهبانی ۲۴ ساعته به فروش می‌رسد .۶۳۰ متر باغ ویلا در قشلاق ملارد

دی
۱۳۹۶
۲۶

باغ ویلا ۱۵۰۰ متری دارای ۴۰ متر بنای نقلی در ویلا دشت شهریار به فروش می‌رسد .فروش باغ ویلا ۱۵۰۰ متر در ویلادشت شهریار

دی
۱۳۹۶
۲۶


۱۰۰۰ متر باغ ویلا دارای ۱۰۰ متر بنا و ۱۶۰ متر سالن داخل مجموعه در بکه شهریار به فروش می‌رسد.


فروش باغ ویلا ۱۰۰۰ متری در بکه شهریار

دی
۱۳۹۶
۲۲

باغ ویلا ۶۸۰ متری با ۲۷ متر بنا با موقعیت عالی در لم آباد ملارد فروش می‌رسدفروش باغ ویلا ۶۸۰ متری در لم آباد شهریار

دی
۱۳۹۶
۲۲

۱۲۰۰ متر باغ ویلا لوکس دارای ۲۰۰ متر بنا لوکس امکانات شهری فول و چاه آب در شهرک والفجر شهریار به فروش می‌رسد .
فروش باغ ویلا لوکس ۱۲۰۰ متر شهرک والفجر شهریار

دی
۱۳۹۶
۲۱

۱۱۰۰ متر باغ مناسب جهت ساخت باغ ویلا در کردزار شهریار به فروش می‌رسد .
فروش باغ ۱۱۰۰ متری خام در کردزار شهریار

دی
۱۳۹۶
۲۱

باغ ویلا۶۰۰ متری زیبا دردهکده ویلایی کردزار شهریار با ۱۲۰ متر بنا ویلایی با امکانات کامل به فروش می‌رسد .


فروش باغ ویلا ۶۰۰ متری در شهریار

دی
۱۳۹۶
۲۱

باغ ۲۴۰۰ متری با ۱۵۰ متر بنا ویلایی با امکانات شهری فول قانونی،واقع در صفادشت ملارد به فروش می‌رسد .
۲۴۰۰ متر باغ ویلا در صفادشت شهریار

دی
۱۳۹۶
۲۱

۵۰۰ متر باغ ویلا داخل مجموعه ویلایی با نگهبانی ۲۴ ساعته در لم آباد شهریار به فروش می‌رسد .
۵۰۰ متر باغ ویلا داخل مجموعه ویلایی لم آباد شهریار

دی
۱۳۹۶
۱۹

۲۰۰۰ متر باغ ویلا دارای یک بنا ۲۱۰ متری در ویلادشت ملارد به فروش میرسد.
باغ ویلا ۲۰۰۰ متری در شهریار